โรคทางระบบประสาทที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การเปลี่ยนแปลงที่เร็วที่สุดของสมองอันเนื่องมาจากโรคฮันติงตันสามารถตรวจพบได้ 24 ปีก่อนแสดงอาการทางคลินิกการค้นพบของพวกเขาที่ตีพิมพ์ในLancet Neurologyสามารถช่วยในการทดลองทางคลินิกโดยการหาเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นรักษาโรคขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาโรคฮันติงตันซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

แต่ความก้าวหน้าล่าสุดในการรักษาทางพันธุกรรมถือเป็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมผู้คนในที่สุดก่อนที่การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมจะทำให้เกิดความเสื่อมสมรรถภาพในการทำงาน อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเมื่อสัญญาณแรกของความเสียหายเกิดขึ้น แต่เนื่องจากมีการทดสอบทางพันธุกรรมสำหรับความอ่อนแอของฮันติงตันนักวิจัยจึงมีโอกาสพิเศษในการศึกษาโรคก่อนที่อาการจะปรากฏในที่สุดเป้าหมายของเราคือการส่งมอบยาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในการรักษาโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชะลอหรือป้องกันการเสื่อมของระบบประสาทในขณะที่ฟังก์ชั่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ผู้ให้บริการยีนหลายปีของชีวิตโดยไม่มีการด้อยค่า